• Elektriprojektid
 • Elektripaigaldiste korraline kontroll
 • Elektririkete tuvastamine ja kõrvaldamine
 • Elektrikilpide paigaldamine
 • Elektrijuhtmete vedamine
 • Vanade elektrisüsteemide väljavahetamine
 • Pistikupesade ja elektrilülitite vahetamine või paigaldamine
 • Valgustite paigaldamine
 • Seadmete ühendamine
 • Kaitsmete vahetus
 • Eramu toitekaablite paigaldus ja maanduskontuuri väljaehitamine
 • Erialane konsultatsioon