Reegel on, et firma edukus sõltub sellest,
kuidas ta mõistab oma klientuuri vajadusi ning kui efektiivseid lahendusi ta pakub.
Teostame igasuguse keerukusega elektritöid.
Oleme osa ehitusest.

Teenused

Artec Elektri OÜ töötajatel on pikaajalised erialased kogemused ja samuti
oleme suurt tähelepanu pööranud oma töötajate kutseoskuse pidevale tõstmisele.

Meie eesmärk on rajada elektripaigaldisi, mis on töökindlad ja nägusad.
See, et nad vastavad tänapäeva ohutusnõuetele on iseenesest mõistetav.
Kaasaja ehituse elektripaigaldised moodustavad keeruka süsteemi ja koosnevad suurest hulgast komponentidest
ning lähtuvalt sellest vajatakse elektritööde teostamiseks kõrge kvalifikatsiooniga oskustöölisi.

Artec Elekter

Firmast

Kõrgendatud elektriohu tõttu reguleerib elektritööd Eesti Vabariigis Seadme ohutuse seadus (lühend – SeOS) (RT I, 23.03.2015, 4).

Elektritööde sooritamiseks on Artec elekter registreeritud Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi Majandustegevuse Registris (MTR) registreeringuga TEL 000743.

Teil on vajadus ühele meie poolt pakutavatest teenustest. Kuidas seda meilt tellida? Lihtne! Te helistate meile või saadate e-maili. Saadud andmete põhjal vaatame üle ja koostame kirjaliku hinnapakkumise tööle, mida vajate.

Kui on vaja, tuleme kohale ja pakume sobiva lahenduse, arvestades Teie soove ja Eesti Vabariigis kehtivaid Elektri Ehituse eeskirju.

Teostatud töödele kehtib seadusejärgne garantii.

TUNNUSTUSED

Meie toetame

 

PARTNERID